SMERFY

Dzieci z tej grupy znają już trochę nasze przedszkole, ponieważ to ich kolejny roku u nas. Dzieci będą doskonalić czynności samoobsługowe. Swobodnie opowiadają o swoich przeżyciach i spostrzeżeniach. Biorą aktywny udział w zajęciach, uwielbiają ruch i zabawę. Tą grupą opiekują się panie:  Jolanta Paradowska, Barbara Widawska i  Emilia Treder